- Jag älskar att berätta

      

 Att försöka hitta det "förtätade ögonblicket" när tiden står stilla
och vi är så nära varandra i rummet.

Det är väl det berättandet handlar om, tänker jag - att mötas i
berättelserna, tumla runt, flyga, skratta, häpna, associera, spegla sig,
minnas, hitta in till oss själva, genom berättelsen.

 

Jag fascineras av sanna berättelser och mänskliga öden likaväl
som av folksagor och myter från jordens alla hörn.

 

   Eva Löfman Törnqvist