Sedan 1986 arbetar jag professionellt med berättande och utbildning, för barn och vuxna, på festivaler och i klassrum, i utbildningssammanhang och på arbetsplatser. Ibland arbetar jag ensam, ibland tillsammans med musiker.

Simsalabim musik- och berättarteater bildades 1986 av Eva och Sten Löfman. Vi turnerade med föreställningar/föreläsningar över hela landet och medverkade bl a på Barnomsorgs/Skolforummässor i Stockholm, Sagosymposier i Göteborg och på Etnografiska muséet i Stockholm, vid berättarfestivalen i Ljungby och den internationella berättarfestivalen i Gras, Österrike.

Vi deltog också i Dans- och Teaterfestivalen i Göteborg samt framträdde med föreställningar/föreläsningar i ytterligare ett 50-tal kommuner och företag, medverkade i Sveriges Radio/TV vid flera tillfällen och gav ut åtta CD/MC.

På utbildningsdagar medverkade vi med ett särskilt program tillsammans med Anna Jiremark, civilingenjör och miljökonsult, där vi vävde samman naturvetenskap och rykande aktuell miljöinformation med urgamla myter och legender om livsfrågor och respekten för vår gemensamma jord.

Under åren har Sten och jag gjort ett trettiotal olika musik- och berättarföreställningar för barn och vuxna. I större föreställningar har vi samarbetat med andra musiker, dansare m fl från olika delar av världen.