Sagornas skatter, berättelsens guld

Ny studiedag för dig som arbetar i skola och f-klass

En spännande resa bland sagor och berättelser, musik och märkliga historier

 

med Eva Löfman Törnqvist

 

 

Ord är viktiga, ett ord kan flyga som en pil genom luften och skada ett hjärta. En del människor kan ordagrant återge en mening som deras lärare sa för 40 år sedan. Orden sitter som en tagg i hjärtat och skaver.

 

Ord är magi. De innehåller en oerhörd kraft och energi. Ord kan fylla oss med tröst och försoning, de rinner in i själen som grädde och honung. Ord kan lösa upp en stark spänning eller svår ångest. Ord kan inspirera oss och få våra liv att skimra. Tänk då vad en stark berättelse gör med oss! Vi kanske aldrig glömmer den.

 

Ulf Ärnström psykolog och berättare säger:

”Vi har en minnesfunktion som är specialiserad på att spara händelser, vårt episodiska minne.

När vi hör en bra berättelse lever vi oss in i händelsen. Och kunskap som är knuten till berättelsen kan utnyttja händelseminnet, för det är både snabbt och rymligt. Med hjälp av händelseminnet kan många elever återberätta långa, detaljerade historier efter att bara ha hört dem en enda gång.”

 

När vi berättar själva, formulerar vi med egna ord. Vi utmejslar och gör synligt det som är viktigt för oss. Vi vaskar fram guldet i berättelserna och går på upptäcktsfärd bland sagornas oändliga skatter.

De senaste åren har inneburit ett stort uppsving för berättandet som metod ute i skolor och även på andra arbetplatser.

 

Ulf Ärnström skriver i boken ”Varför – om berättelser i undervisningen.”

”I mitten av förra seklet trängdes berättandet i skolan tillbaka, bland annat för att det sågs som passiviserande. Det har visat sig att det fungerar precis tvärtom. Berättande är i själva verket mer aktiverande än traditionell faktabaserad och ämnesindelad undervisning därför att berättelser väcker elevernas egna frågor. Det sätter pedagogiskt verksamma myror i huvudet på lyssnarna. Den processen startar redan medan man lyssnar.”